Regisztrációs Szabályzat

Utolsó módosítás: 2008.03.13.

  1. A lakasspecialistak.hu honlapra (Honlap) történő regisztráció feltétele e Szabályzat, valamint a Honlap Általános Felhasználási Feltételeinek, Adatvédelmi Nyilatkozatának és Szolgáltatási Díjtáblázatának megismerése és elfogadása. A regisztrációval hozzáférést szerző személy megjelölése a továbbiakban: Felhasználó.
  2. A Honlapra történő regisztrációt Üzemeltető kizárólag az általa nyújtott hirdetési-felület szolgáltatás igénybevétele érdekében biztosítja, ettől eltérő célra a Honlap nem használható fel. A Honlapra történő regisztrációt Üzemeltető bármiféle előzetes vagy utólagos értesítés illetve indoklás nélkül jogosult törölni vagy felfüggeszteni.
  3. Ellenkező erre utaló körülmény, kikötés, nyilatkozat hiányában a feltöltőt illetik az általa feltöltött adatok, információk, szövegek és képek, a szerzői jog jogosultjának a feltöltőt kell vélelmezni.
  4. A Honlap sikeres működtetése érdekében feltöltő hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető ezeket korlátlan terjedelemben idézze és/vagy másolja, ezekből adatbázist és/vagy új szellemi alkotást hozzon létre, valamint ezeket tetszőleges módon értékesítse és/vagy átadja harmadik személyek számára.
  5. A Honlap működéséből realizált bevételre illetve a 4. pontban megjelölt alkotások az ott megjelölt módon való felhasználásával realizált nyereségre egyedül üzemeltető tarthat igényt.
  6. Felhasználó tájékoztatást kap arról, hogy az általa a regisztráció során vagy később megadott adatok egy része a Honlapon nyilvánosságra kerül. Üzemeltető kizár minden kártérítési felelősséget a Felhasználót ért károkkal kapcsolatban, melyek a nyilvánosságra hozott adatokat jogellenesen felhasználó harmadik személyek tevékenységével hozhatóak összefüggésbe.
  7. Üzemeltető felhatalmazást kap arra, hogy a Felhasználó által megadott elérhetőségekre üzeneteket juttasson el. E felhatalmazás tartalmi, idő- és mennyiségbeli korlátozás nélkül értendő.
  8. A Honlap felhasználásával tilos más szerzői jogainak, személyhez fűződő jogainak - ide értve a névhez, képmáshoz fűződő jogokat is - emberi méltóságának, jó hírnevének, valamint a kiskorúak védelmére vonatkozó jogszabályoknak a megsértése.
  9. Felhasználó vállalja, hogy Üzemeltető minden, Felhasználó tevékenységéből fakadó, harmadik személynek okozott kár megtérítéséből eredő kárát és/vagy veszteségét teljes mértékben megtéríti.